Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Volební teze 2022 – 2026

 • Jako jediní umíme dělat zásadní změny a systematicky plánovat – za našeho vedení vznikl historicky první strategický a akční plán města, budeme podporovat investice založené na strategii namísto lepení ad-hoc.
 • Spravedlivé poplatky za popelnice – Současné vedení zavedlo diskriminující systém poplatku za popelnice. Zavedeme spravedlivý systém platby stylem „Zaplať, kolik vyhodíš“.
 • Místo komisí veřejná projednání pro všechny občany! – Komise rady města se neosvědčily, namísto nich budeme prosazovat pravidelná veřejná projednání s občany, kde se témata důkladně prodiskutují s občany a až poté je projednají orgány města.
 • Participativní rozpočet – občané budou moci navrhnout a hlasovat pro investice města.
 • Referendum v zásadních otázkách města – jako např. záležitosti těžby v lomu.
 • Rovnocenní zastupitelé – zapojení všech bez ohledu na politickou příslušnost.
 • Konec rozšiřování lomu a ochrana občanů před těžbou – vždy jsme bojovali za Vás.
 • Památková rezervace pro bydlení – moderní technologie všem – zrevidujeme podmínky MPR a územní plán tak, aby umožňoval pořízení moderních technologií jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla apod.
 • Politik nebo zaměstnanec, nikdy obojí – konec nepotismu ve Štramberku – nelze přihlížet, jak koalice zaměstnává ty, kteří ve volbách nebyli úspěšní, kdy jsou preferování na úkor vzdělanějších a schopnějších.
 • Přiměřená nediskriminující kultura za rozumný peníz.
 • Efektivní úřad vstřícný k občanům – konec arogantního jednání vedení města.
 • Efektivní využití majetku města – budeme hledat využití pro budovy ve prospěch občanů namísto jejich okamžitého prodeje, jak se dělo v poslední době. Naplánujeme jejich údržbu a investice do nich.
 • Peníze z Trúby investujeme zpět do areálu – areál se začal za našeho vedení zvelebovat, za poslední 4 roky ale žádné významné zlepšení nenastalo.
 • Záchytné parkoviště na Novojičínské a zklidnění dopravy přes město – konečné dotáhneme, co všichni slibují.
 • Palárna pro Štramberáky – budeme jednat s majitelem o využití areálu občany města v oblasti kultury.
 • Koupaliště Libotín – celý areál řešit komplexně na základě studie, kterou jsme nechali zpracovat.
 • Arboretum – užší spolupráce s novým majitelem.
 • Dům s pečovatelskou službou – návrat kvalitních služeb v režii města, zkvalitnění a rozšíření služeb.
 • Zapojení podnikatelů do kulturního života a cestovního ruchu – pokračovat v námi založeném klubu podnikatelů, komunikovat a pořádat akce ve spolupráci s podnikateli.
 • Moderní technické služby a nabídka služeb pro občany – nové moderní zázemí a služby občanům.
 • Pomoc občanům – poradenská i materiální pomoc v oblasti energií, potravinové soběstačnosti, reuse, swap a komunitního hospodaření.