Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Štramberské změnovinky

Vážení občané, milí Štramberáci,

již potřetí dostáváte do rukou naše Změnovinky, které také naleznete ve svých poštovních schránkách.

Změna pro Štramberk má za sebou dvě vítězství ve volbách a dvě volební období. Vy víte, že pracujeme pro město a jsme úspěšní, což ostatně dokazuje to, že jsme od Vás ve volbách po tom, co jsme byli ve vedení města, získali víc hlasů než poprvé.

Protože máme za sebou plodná léta ve vedení města, nebudeme na Vás vykřikovat prázdná hesla, pouze Vám připomeneme některé zásadní činy, které jsme pro město udělali, a cíle, kterých chceme dosáhnout v budoucnu.

Nebojíme se provádět pozitivní změny, jasně deklarujeme naše postoje, máme dostatečné ostré lokty a tah na bránu. Jsme konzistentní jak v našich názorech, tak ve složení kandidátky, kdy máme v předních pozicích stále stejné a dnes již velmi zkušené osobnosti, protože…

Není čas na pokusy!!!

Což znamená, že nemusíme stále dokola hledat nové osobnosti, tvořit nové lídry, a stále začínat od začátku s nejasným výsledkem. Změna je čitelná, stabilní a akční parta Štramberáků, kteří pracuji jako tým neustále, nescházejí se uměle pouze před volbami.

A protože nás čeká těžká doba v podobě rostoucích cen, jsme připraveni Vám také pomoci, ať už poradenstvím, službami nebo poskytnutím finančních úlev na poplatcích, které jsme schopni zajistit zavedením úsporných opatřeni, zeštíhlením administrativy nebo efektivním využitím finančních zdrojů.

Pomůžeme Štramberákům v těžkých časech

Budeme nadále usilovat o naplnění relevantních bodů našeho volebního programu 2018 – 2022, který naleznete na našich webových stránkách www.zmenaprostramberk.cz.

x

Hříchy současného vedení města

Váženi občané,

je před volbami a ve Štramberku se kromě nás – Změny pro Štramberk – NEZÁVISLÍ budou ucházet o vaše hlasy také tradiční strany ODS, KDU-ČSL a nový subjekt na politické scéně – Sousedé. Z politického spektra vypadlo dlouholeté Sdružení nezávislých kandidátů.

Nechceme se vracet do minulosti, ostatní nás volební program a celé Změnovinky vám jasné říkají, co chceme a budeme dělat pro blaho města a jeho obyvatel.

Avšak jsme přesvědčeni o tom, že je dobré si připomenout, jak se současná koalice vyznamenala v nikterých zásadních okamžicích uplynulého volebního období, a proč je opět tak důležité, abyste svůj hlas dali těm, kteří to s místem mysli dobře.

Pamatujete? V roce 2014 vyhrála Změna pro Štramberk volby a ve městě se po dlouhých letech neměnných pořádků zadaly dít změny. Konečně! A jak to bývá, změny jsou často provázeny nevolí těch, jimž vyhovují staré pořádky, kamarádšofty a lumpárny.

Takže když Změna vyhrála ještě přesvědčivěji volby i v roce 2018, spojili se proti ní i odvěcí rivalové a nepřátelé – jen proto, aby společně zabránili dalším změnám k lepšímu a aby si mohli společně „bačovat“ město.

Nechceme tu plakat, že nás tehdy „sdruženi neúspěšných“ odstavilo, život jde dál a my věříme, že tentokrát se už nic podobného nestane. Ale pojďme si říci, co současné vedení města ve Štramberku nadrobilo.

Kromě arogance a vrchnostenského chování se začalo po volbach na radnici fandit trafikantství, protežování známých až po lobbing ve prospěch těžařů vápence.

Jaké jsou konkrétní hříchy současného vedení města, proti kterým jsme aktivně vystupovali a navrhovali jiná řešení? Vybíráme jen ty nejkřiklavější, věřte, že jich je mnohem vice…

Za prvé:

 • Po volbách 2018 vyřadili vítěze voleb ze všech orgánů města – kromě kontrolního výboru (i jeho závěry a doporučeni byly zastupitelstvem ignorovaný).

Názor a řešení ZPŠ:

 • Budeme respektovat vůli občanů výsledky voleb a podpoříme do vedení města zástupce vítězné strany. Ptejte se na totéž kandidátů ostatních stran! 😉

Za druhé:

 • Upřednostnili výstavbu Komunitního domu ze Staré školy před koupi objektu Palárny.
 • Při schvalování výstavby Komunitního domu koalice operovala s částkou 27 milionů, kdy toto bylo předmětem naši kritiky, která poukazovala na nereálnost této ceny s poukazem na to, že konečna cena bude činit až 50 milionů.
 • Dnes není ještě hotovo a cena je již 49 milionů!!! Přitom objekt Palárny byl ke koupi za 5 milionů s možnosti dotace na koupi ve výši 60 % ceny.
 • Odmítnutím koupě Palárny město přišlo o možnost ovlivňovat jednu z posledních velkých staveb ve městě a toho, co se s ní okolím bude dít.

Názor a řešení ZPŠ:

 • Myslíte si, že je vhodné nově umístit Základní uměleckou školu na náměstí, když základní škola je v odpoledních hodinách prázdná?
 • Co energie a údržba další budovy, která byla dříve pronajímaná a byla pro město příjmovou záležitosti?

Za třetí:

 • Ostuda v podobě opravy koupaliště na Libotíně je jenom kosmetická úprava nedbale provedené opravy z let 2005 – 2006. Navíc rada pochybila ve výběrovém řízení, kdy upřednostňovala firmu, která nesplňovala kritéria odbornosti výběrového řízení, za což dostalo město pokutu ve výši 30.000,- Kč.
 • Navrhovali jsme, aby bylo koupaliště dokončeno za 3 měsíce. Koalice znovu „zaválcovala“ a nesmyslně ke škodě věci a nás všech prodloužila opravu na 2 roky a celkem byly promarněny 3 sezony.

Názor a řešení ZPŠ:

 • Navrhovali jsme komplexní opravu včetně zázemí tj. budovy restaurace, šaten, což koalice ignorovala. Studie celého areálu včetně odstranění nevzhledného oploceni, kterou jsme nechali zpracovat v letech 2014-2018, byla ignorovaná.

Za čtvrté:

 • Město Štramberk nevyužilo předkupního pravá na areál Arboreta. Proč? Stalo se tak kvůli nečinnosti koaličního vedení města v rozhodujícím období, tedy v dobé od 18. 2. 2019 do února 2020.

Názor a řešení ZPŠ:

 • Město bylo z naší strany upozorněno a mělo dostatek času provést nápravu.

Za páté:

 • Přes odpor občanů, kterých se těžba v lomu bezprostředně dotýká a činnost těžaře poškozuje jejich majetek, bez ohledu na jejich názory a požadavky koalice schválila rozšíření těžby, a tím zatížila na další desítky let životní prostředí a poškozovaní majetku občanů nejen Štramberka, ale i Ženklavy.

Názor a řešení ZPŠ:

 • Navrhovali jsme odložit toto rozhodnutí na pozdější dobu a doplnit o celou řadu pro město a občany důležitých podmínek, což nevadilo ani těžaři.
 • Na rozhodnutí koalice spěchala a nechtěla přijmout náš návrh, aby se počkalo s vyjádřením města k požadavku těžaře o rozšíření lomu do zářiových komunálních voleb s tím, ať si to strany dají do svého volebního programu pro volby v roce 2022 a osloví tím voliče.

Celkové zhodnoceni naší činnosti:

Poslaní Změny pro Štramberk – NEZÁVISLÍ od svého vzniku bylo prosadit ZMĚNY v celkovém chodu a činnosti městské samosprávy, což se podařilo v letech 2014 – 2018, kdy byla Změna ve vedení města – poprvé od roku 1989 vznikl strategicky plán, akční plán, otevřená radnice, realizace dlouhodobé nerealizovaných projektů – vodovod Libotín, přechod na Bařinách, úprava majetkoprávnich poměrů s katolickou církví k hřbitovu a projekt jeho obnovy, mimosoudní vyřešeni vodovodu a kanalizace s panem Jurákem, výstavba sběrného dvora, zpětvzetí Trúby do správy města apod.

X

Proč volit Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ, kandidátku č. 2?

 • Nechcete ve vedení města zelenáče 😉 za to zkušené a schopné Štramberáky, kteří již mají zkušenosti s výkonem funkce starosty města, radních, zastupitelů, předsedů komisí a výborů?
 • Souhlasíte, že budeme jednat pouze s regulérně Vámi zvolenými zastupiteli a ne s neúspěšnými stranickými bossy?
 • Myslíte si, že je důležité zeštíhlení úřadu a zrušení zbytečných funkcí jako je např. funkce tajemníka?
 • Mělo by město přijímat zaměstnance podle schopnosti namísto příbuzných a kamarádu?
 • Nechcete, aby byl lom a činnost v něm dále rozšiřovaná a aby se město postavilo za pravá svých občanu namísto lobbingu za těžbu?
 • Chcete, aby turisté parkovali na okraji města a neblokovali dopravu v centru?
 • Myslíte si, že je důležité, aby se občané v kritických a dlouhodobých záležitostech vyjadřovali formou referenda?
 • Mělo by město fungovat na základě plánování a strategie namísto šití horkou jehlou ad-hoc?
 • Chcete v zastupitelstvu Štramberáky s vlastním názorem a ne ovce?

Odpovídáte-li na otázky kladně, volba je jasná 🙂 a teď na závěr jak na to…

X

Jak ve volbách nejvíce podpořit Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Hodné z Vás ve volbách křížkuje jednotlivé kandidáty, které zná, jsou mu sympatičtí, jsou hodní, milí, pracovití, podílejí se na činnosti spolků ve městě apod. Na základě našich zkušenosti víme, že toto zpravidla není hlavní předpoklad pro řádný výkon mandátů zastupitele, a můžete si to potvrdit sledováním videa ze zasedaní zastupitelstva.

Proto jsme za Změnu pro Štramberk především do předních pozic nominovali takové kandidáty, kteří nebudou ovce, přinesou nové nápady, otevřenou mysl a budou dostatečně důrazní na to, aby se tyto nápady realizovaly.

Čím více hlasů od Vás ve volbách dostaneme, tím vetší sílu a šanci realizovat náš program budeme mít. Překousněte prosím případné neoblíbené kandidáty a dejte našim předním osobnostem šanci pokračovat ve své prací při zvelebovaní města zaškrtnutím celé kandidátky.

Maximální podporu Změně pro Štramberk vyjádříte tak, že nebudete křížkovat kandidáty, ale zaškrtněte celou stranu u jejího nazvu!!!

Paradox komunálních voleb

„Volby do obecních zastupitelstev mají nejsložitější mechanismus ze všech voleb v České republice.“ upozorňuje politolog Tomas Lebeda.

„Volič může snadno nabyt mylného dojmu, že dává hlas jen vybraným osobnostem a hodně voličů si to skutečně myslí.“

Ve skutečnosti dává volič vždy nejdřív hlas dané straně, jejíhož kandidáta zaškrtl, teprve následně přímo jemu hlas preferenční.

Jenže k tomu, aby voličův favorit své kolegy na kandidátce skutečně přeskočil, potřebuje získat alespoň o celých 10 procent víc hlasů, než je průměr na jednoho kandidáta jeho strany.

„Paradoxně tak volič často – a nevědomky – přispěje ke zvolení lídra, kterého volit nechtěl, a svému oblíbenci neprospěje.“

Šanci na vzestup voličova favorita jsou podle něj poměrné slušné jen v malých obcích – na kandidátce do 10 jmen. Ve velkých městech je už naopak poměrně malá.

Pokračovat v pozitivních změnách a vedení města můžeme pouze, získáme-li významný počet zastupitelů!

Děkujeme vám – voličům, za projevenou přízeň v letošních volbách ve dnech 23. – 24. září 2022