Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

O nás

Vážení občané, dámy a pánové,

naše místní sdružení s názvem Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ v roce 2018 obhájila svůj mandát a získala 6 zastupitelů.

V letech 2014 – 2018 jsme se podíleli na vedení města, byly to roky krušné, kdy jsme byli neustále v hledáčku, neboť jsme v roce 2014 vešli do Štramberského zastupitelstva jako úplní nováčci, začátečníci odsouzení volebními konkurenty k rychlému konci a pro podporovatele s velkým očekáváním zásadních a razantních změn.

Vydrželi jsme u kormidla celé čtyři roky a neskromně ale upřímně můžeme říct, že jsme prosadili celou řadu změn, některé byly výrazné, jiné pouze drobné. Ale všichni, kteří změnu vidět chtějí a vycházejí z našeho volebního programu, usoudí, že vzhledem k tomu, ač jsme odvážně sestavili bez detailní znalosti řízení města nejkonkrétnější volební program ze všech volebních subjektů a v závěru období jsme jej mohli vyhodnotit z velké části za splněný.

Důležité je zmínit, že kromě funkce starosty jsme v žádném kolektivním orgánu neměli většinu tak, abychom mohli takzvaně „válcovat“, byli jsme nuceni vyjednávat a přesvědčovat ostatní členy zastupitelstva, že naše návrhy jsou správné a městu prospěšné. V klíčových záležitostech se to povedlo.

Za zásadní body “Změny“, které nás odlišují od předchozích garnitur, považujeme:

 • Počátek detailního, konkrétního a dlouhodobého plánování – akční a strategický plán
 • Audit procesů na úřadě, reorganizace a výkon funkce tajemníka starostou
 • Zamítavé stanovisko k prohloubení lomu a kompenzace za provádění odstřelů
 • Řádná evidence návštěvníků na Trúbě a hladký průběh rekonstrukce
 • Změna řešení městské policie veřejnoprávní smlouvou
 • Optimalizace odpadového hospodářství a sběrný dvůr
 • Příprava záchytného parkoviště na Novojičínské v územním plánu
 • Řešení revitalizace Národního sadu
 • Pozitivní marketing a propagace města – prezentace města na regionální a republikové úrovni
 • Podpora a spolupráce s podnikateli a společné aktivity s klubem podnikatelů
 • Zvýšení bezpečnosti provozu – semafor na Bařinách
 • Snížení počtu zastupitelů z 21 na 15
 • Jednání s vlastníky nevyužívaných areálů – návrh koupě Palárny, využití areálu Očního
 • Vodovod a kanalizace na Libotíně , vize areálu koupaliště

„Změna“ má vize, které jsou prezentovány v našem volebním programu pro léta 2018 až 2022 jak opět posunout město dál, je připravena pro občany města Štramberka dále pracovat poctivě bez upřednostňování osobních zájmů. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří budou ctít naše hodnoty a respektovat naše cíle.

Naši kandidáti jsou připraveni obětovat svůj pracovní, ale i svůj volný čas a osobní život ku prospěchu města a jeho občanů.

V letech 2018 – 2022 jsme ve volbách zvítězili byli posláni těmi méně úspěšnými do opozice. Z této pozice pečlivě sledujeme dění ve městě, předkládáme naše programové body a podporujeme návrhy v souladu s naší programem.

Vaše Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ