Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Rozmary vedení zaplatí všichni občané

Komise životního prostředí dostala úkol projednat návrh poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Vedení města navrhovalo poplatek navýšit z důvodu zvyšujících se nákladů s významným navýšením výdajů za likvidaci bioodpadu. Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ se ve vedení v minulém volebním období intenzivně zabývala problematikou odpadového hospodářství a od počátku tak vznikala koncepce. Ta obsahovala jak optimalizaci svozu, tak koncepci sběrného dvora, navazující kompostárny a dalších souvisejících služeb pro občany. V polovině volebního období již byla v přípravě projektová dokumentace sběrného dvora, byl optimalizován svoz výměnou zvonů za popelnice s horním výsypem, což v kombinaci s vyjednáním výhodnějších cen a vyšší efektivitou v třídění druhotných surovin přineslo městu klesající trend ve výdajích z 2,8 mil. Kč v roce 2014 na 2,6 mil. Kč v roce 2018, a to i navzdory zvyšujícím se tržním cenám za svoz a uložení odpadu. Sběrný dvůr se postavil a další kroky byly připraveny, pak však přišel převrat. Nové vedení v polovině svého volebního období prozatím nezačalo na odpadové koncepci ani pracovat, hůře pak, že na zavádění neuvážených operativních akcí jen pro hrstku občanů (mj. megavany na bioodpad) doplatí všichni občané, tedy i ti, kteří svozy nepotřebují nebo se umí správným způsobem postarat (mají kompostér, platí si BIO kontejner, BIOmasu štěpkují či vozí na kompostárnu do Příbora).

Zastupitelé ZPŠ návrh na zvýšení poplatku za odpad bez jasné konkrétní koncepce nepodpoří.

Návrh zastupitelů za ZPŠ v souladu s naším programem je:

1. Připravit koncepci kompostárny na pozemcích města

2. Zrušit nadstandardní svoz bioodpadu – hnědé popelnice a vany

3. Nabídnout opět kompostéry pro občany a placené služby svozu a likvidace BIOmasy

4. Zavést slevy z poplatku za odpad při třídění odpadu v rámci sběrného dvora

5. Provést analýzu pořízení vlastních svozových vozů na odpady popř. nabídnout volnou kapacitu pro okolní obce

6. Připravit jasný akční plán odpadového hospodářství.

7. Stanovit slevu z poplatku pro děti do 18 let a seniory nad 65 let.

Věřím, že opět i naše kritiky potěšíme tím, že máme vizi, že za našeho vedení se plánovalo a řada koncepčních věcí se skutečně zrealizovala s ohledem na ukazatele hodné zvláštního zřetele, tedy na ekonomiku pro město i jeho občany, protože jinak by se zdražovalo o řadu let dříve.

David Plandor, zastupitel za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ