Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Povolební setkání se zvolenými zastupiteli města

Vážení spoluobčané, 

mnoho z vás se nás dotazuje, jaké bude složení vedení našeho města po letošních komunálních volbách. Jako strana, která získala ve volbách největší počet Vašich hlasů, jsme ihned po volbách iniciovali setkání se všemi stranami a to prvotně s jejími zvolenými zastupiteli, se kterými jsme se sešli postupně podle jejich volebních výsledků.

Tato setkání byla primárně o seznámení se, vyjasnění případných dotazů k jednotlivým programům, atd. V tomto týdnu tj. od 3. do 7. října 2022 nás pak už čekají vyjednávání o případných spolupracích, podporách, prioritách, obsazení orgánů města a pohovory s navrženými kandidáty.

Jsme moc rádi, že všechny strany vámi zvolené do zastupitelstva města se vyjádřily pozitivně k případné spolupráci s námi. Všichni Vámi zvolení zastupitelé města se prozatím shodli na tom, že již nechtějí pokračovat v atmosféře doby minulého volebního období.

Faktem zůstává, že v následujícím volebním období 2022 – 2026 nás čekají velké výzvy a překážky, které budeme muset řešit, a i přes menší nuance v názorech na určité věci, jsme si všichni vědomi, že budeme muset táhnout opravdu za jeden provaz.

Nechceme nic uspěchat, nebo tlačit na sílu. K jednotlivým jednáním proto přistupujeme a budeme přistupovat s odpovědností, pokorou a respektem k vám občanům i k vámi zvoleným zastupitelům ze všech politických stran. Jakmile dojde k dohodě, která bude finální, budeme Vás informovat.

Pevně věříme, že se nám povede dohodnout to nejlepší možné řešení pro naše krásné město a jeho občany.

Vaše Změna pro Štramberk