Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Pokus omyl !


Úvodem bych chtěl poděkovat p. Gerykové Anně za její příspěvek v minulých ŠN, ve kterém vyjádřila svůj postoj k příspěvkům ve ŠN jak mým, tak p. Plandora. Původně jsem se k jejímu nepodloženému nařčení o „chrlení špíny a vytváření umělých konfliktů“ nechtěl vyjadřovat, ale byl jsem k tomu vyzván několika občany ,kteří nezávazně na sobě prezentaci p. Gerykové v lednových ŠN hodnotili jako její „zbožně přání“ a ne realitu. Příspěvky mnou a p.Plandorem uveřejněné ve ŠN jsou také souhlasným vyjádřením opozičních zastupitelů města zvolených za ZPŠ NEZÁVISLÍ, vztahující se k chodu a činnosti samosprávy a jejího vedení, která je nekriticky podporovaná koaličními zastupiteli. My nejsme poslušné ovce ani trafikanti . My jsme právoplatně zvolenými členy zastupitelstva, legitimní opozice a z této pozice svým voličům a celé občanské veřejnosti prezentujeme svá stanoviska a názory na dění ve městě. Když se Vám naše příspěvky nelíbí, tak je prostě nečtěte!! Žijete v demokratické společnosti !V souvislosti s výše uvedeným si dovolím komentář s připomenutím faktu, který spočíval v úspěšně se rozvíjejících pozitivních ZMĚNÁCH ve způsobu a metodách vedení města prosazované bývalým starostou p. Plandorem a to téměř po 20-letém, v dané době již neodpovídajícím způsobu vedení města jeho prvním polistopadovým starostou, co současná koalice z pudu sebezáchovy neunesla. Účelově zabrzdila a „odstavila“ vítěze voleb od možnosti podílu na vedení města a spustila svůj restart. Nedá se zapomenout na výsledek voleb v r.2018 a urychlené povolební ustavení koalice složené s SNK pro Štramberk, ODS,KDÚ-Čsl. a následně sebevědomé chování jejich kandidátky na starostku a kandidáta na místostarostu, že oni jsou ti nejschopnější a odborně zdatní vést město a ne vítěz voleb a jeho lídr p.Planodor. Jinými slovy řečeno: co se za starostování p.Plandora zodpovědně připravilo a začalo realizovat, tak MY(koalice), to už doděláme. Obyčejná lidská vychytralost a pokrytectví. To si vážně někdo myslel, že vítěz voleb, válcovaný a poslaný do opozice, bude po celé 4 roky mlčet a nevysloví svobodně svoje názory? A jaká je dnes realita? Místostarosta se v minulém roce vzdal své funkce i mandátu zastupitele a na prosincovém zasedání ZM oznámila starostka zastupitelům, že v příštím volebním období již nebude kandidovat a taky po skončení funkce starostky nebude zastávat funkci vedoucího FO, která byla celé 4 roky neobsazena, což nebylo košér. To je kontinuita nejschopnějších v jejich proklamované angažovanosti v duchu „všechno pro Štramberk“ a lépe než ti ostatní ? Co to je, že jeden uteče z funkce, kterou nezvládl a další se do funkce zvolila snad s vizí pokus-omyl? V r.2014 ,když nebyl do funkce starosty opětovně zvolený první polistopadový starosta města , tak se následně taky vzdal mandátu zastupitele města . Že by funkce zastupitele byla nad jeho schopnosti stěží někdo uvěří. Vzhledem k tomuto nestandartnímu chování lídrů SNK pro Štramberk a ODS vyvstává otázka, co bylo pro výše dotčené osoby prioritní ,osobní ambice nebo služba občanům? A jak je na tom kritérium kvality? Ve spotřebitelském sektoru převládá vědomí, že zboží určené k jednorázovému použití bývá nižší kvality. Závěrem se (ne)nechám překvapit, jak budou v souvislosti s tímto článkem platit Pravidla pro vydávání ŠN v čl. X bod.9 o „…..uzávěrce přijímání všech příspěvků….“, anebo pravidla budou opět platit pouze pro ostatní přispěvatele jen ne pro vedení města ?
Dušan Krajčír