Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

ODS předala zadlužené město v „dobré kondici“

MS ODS Štramberk v lednovém vydání Štramberských novinek na 10 stránce (dále jen ŠN) bilancovalo komunální volby 2022.

Z obsahu článku vyplývá, že důvodem odchodu ODS do opozice v tomto volebním období byla rozdílnost volebních programů mezi ODS a Změnou pro Štramberk NEZÁVISLÍ (dále jen ZPŠ) s konstatováním, že volební program ZPŠ neslibuje pro město nic dobrého.

Dále pak, že uskupení SOUSEDÉ nepřišlo s přijatelnou variantou spolupráce. Navíc vystavili svému kandidátovi panu Lukáši Vaňkovi„ červenou kartu“, který byl za přijetí funkce radního města vyloučen z členství MS ODS Štramberk.

Zde je na místě připomenout všem slib zastupitele, který slibuje věrnost České republice (což se nedá splést s pojmem „strana“) a že na svou čest a svědomí bude vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu obce a jejich občanů (myšleno všichni občané obce a nejenom rádoby nějaká „elita“).

Uvedené důvody  odchodu ODS do opozice  je jenom vyviňování ze stavu do které se „vpasovala“ sama svojí neschopností nebo neochotou vlastní „odpovědné SEBEREFLEXE“.

S tou sebereflexí úzce souvisí chování ODS po volbách v roce 2018, kdy se jako členové koalice spolupodíleli na implementaci takzvané “velké politiky“ do politiky komunální, a to např. odstavením vítěze voleb od podílu na vedení města, ignorováním a „válcováním“ opozice za každou cenu jedním hlasem na zasedáních ZM po celou dobu volebního období, obsazením funkce uvolněného místostarosty svým nejméně schopným členem s cílem zajištění jeho příjmů do dosažení důchodového věku apod.

V současné době MS ODS označilo program ZPŠ slovy, že tento „neslibuje pro město nic dobrého s citací jako např. zrušení místa tajemníka úřadu, změna statutu DPS na Bařinách, zrušení poplatku za odpad pro seniory atd.“.

A jaká je skutečnost psaná ve volebním programu ZPŠ? Zde je:

  • s plánovaným zrušením stavebního úřadu zvážíme zrušení funkce tajemníka úřadu. Já osobně jsem čekal, že pan tajemník dosazený do funkce minulou paní starostkou s ní bude držet i po volbách v r.2022 „basu“, zachová se jako chlap a odejde s vedení města společně s ní,
  • dům s pečovatelskou službounávrat kvalitních služeb v režii města zkvalitnění a rozšíření služeb i pro další potřebné občany.
  • Referendum v zásadních otázkách města – s cílem zabránit jakémukoliv  nezdravě účelovému lobbingu v zastupitelstvu města jako např. prodej obecního majetku, záležitosti těžby v lomu, nová výstavba, doprava, větší investice apod.,
  • Snížení poplatků za odpad na polovinu pro seniory nad 65 let a děti do 18 let.

Co se týká stavu technických služeb (dále jen TS), nás jako ZPŠ těší skutečnost, že ODS i přes vehementní odmítání jakéhokoliv návrhu  ZPŠ k TS  a to  místostarostou Ing. Šimíčkem s jeho verbálním odůvodněním na zasedání ZM, že „žádná politická strana kromě ZPŠ neměla ve volebním programu TS a on není ve funkci místostarosty od toho, aby plnil program opozice“ nakonec ODS vyhodnotila  program ZPŠ k TS jako smysluplný a začala jej realizovat, ale dost pozdě. No a teď se s tím pro změnu chlubí.

Proč se nechlubí svoji volební ideou – dílem „Komunitního domu“ za téměř 53 mil. Kč, jehož realizaci ze Staré školy upřednostnili před koupí a dalším rozvojem objektu Palárny? Při částce 53 mil. Kč by měl objekt Palárny pro občany města daleko vyšší přidanou hodnotu než Komunitní dům.

Zde pro připomenutí stať volebního programu ZPŠ k Technickým službám města:

  • Kompletní reorganizace technických služeb,
  • Zvýšení počtu pracovníků jak dělnických, tak kvalifikovaných (elektro, zedník apod.), rozšíření vybavení kvalitní a využitelnou techniku,
  • Nabídku volné kapacity pracovníků a strojů jako služby pro občany
  • Přípravu nového zázemí pro TS na získaných pozemcích v tomto volebním období v areálu bývalého statku s napojením na sběrný dvůr

No a závěrem článku nám občanům MS ODS sdělilo, že nové vedení přebralo město v „dobré kondici“. Já osobně o tom na základě finančních podkladů, které mám jako člen finančního výboru k dispozici, pochybuji. Za minulé volební období bylo město významně zadluženo na dlouhá léta a rozpočet na rok 2022 byl amatérsky (ne)krytý příjmy, které nebyly realizovány, zatímco se vesele utrácelo a do poslední chvíle nebylo jasné, zda nebude město na konci roku v mínusu.

A co to znamená ta dobrá kondice města? Opět nic neříkající obecná floskule. Kde je srovnání a s čím? Napadá mě jediné, a to porovnat stav, kdy v roce 2018 převzala ODS společně se svými koaličními partnery vládu ve městě se stavem, kdy odešla ODS do opozice, tj. v roce 2022. Bude mít nové vedení města zájem a odvahu celou věc objektivně vyhodnotit a výsledek sdělit občanům města?

Výše uvedené je můj komentář k článku  s názvem „Bilancování nad komunálními volbami 2022“, kterou čtenářům ŠN předložila MS ODS. Závěrem si dovolím z mého pohledu bilancovat komunální volby 2022 a to tak, že „ÚSPĚCHEM těchto komunálních voleb ve Štramberku je NEÚSPĚCH  tradičních politických stran a bývalého Sdružení nezávislých kandidátů“.

Dušan Krajčír