Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Odpověď na článek „Spasitel, nebo hrobník aneb Quo vadis, Štramberku?“

Arboretum – kostlivec ze starostování Ing. Sochy potrápí i generace po nás !!!  

Prvního „porevolučního starostu města“ (dále jen PPSM) určitě nepotěšil můj článek uveřejněný v červnovém vydání ŠN s názvem „Arboretum – kostlivec ze starostování Ing. Sochy bude strašit i generace po nás“.

Místo věcné a jasné odpovědi nám všem občanům města k problematice Arboreta se vytasil se svou dlouhá léta obehranou písničkou a znovu se napasoval do role  „kádrováka“ a to nejenom mé osoby jako autora  výše uvedeného článku. No ale budiž. Vyjádřil se  a nemělo by to zůstat  bez odezvy. Čeho všeho je schopný PPSM, jen aby odvedl pozornost veřejnosti od neúspěšné věcné problematiky uskutečněné v jeho režii (nejenom Arboreta), mě nijak nepřekvapuje.

Vždyť pro své politické cíle neváhal v minulosti použít i nezletilé dítě. Nikdy jsem nehrál a nebudu hrát, slušně řečeno jakékoliv „hry“ Ing. Sochy. Tento  jeho  článek uveřejněný v minulém vydání ŠN s názvem „Spasitel, nebo hrobník, aneb Quo vadis, Štramberku?“ je  velikou nadsázkou nejenom k dílu Sienkiewitze Quo vadis. Článek  svým obsahem předkládá veřejnosti  řadu účelově zavádějících pavlačových drbů, jeho osobních hloupostí z neznalosti věci, predikcí a závěrů nejenom vůči mé osobě, ale i v interních věcech k členům a fungování ZPŠ – NEZÁVISLÍ a taktéž k společensky a manažersky úspěšně se rozvíjejícímu spolku KČT Štramberk v areálu Trúba v 90. letech, jehož rozběhu a rozvoji z titulu funkce starosty města všemožně škodil.

Politikaření provází PPSM od prvního jeho zvolení do funkce starosty města, k čemu se přiznává i ve svém výše uvedeném článku plném protikladů. Toto politikaření se snahou strašit občany někým a něčím, rozdělovat je podle politické a národnostní příslušnosti v komunální politice, nesměřuje k prospěchu a rozvoji města. Mimo jiné podrobil kritice i mé působení jako zastupitele města za to, že se snažím realizovat všemi zákonnými prostředky, které mi skýtá mandát zastupitele, oprávněné požadavky občanů města a plnit program politické strany, za kterou jsem byl zvolen zastupitelem města.

V zájmu zvyšování své odborné způsobilosti pro funkci zastupitele jsem absolvoval školení v komplexním vzdělávacím programu pro volené představitele obcí s udělením Certifikátu ministerstva vnitra.

Zodpovědně mohu prohlásit, že svůj mandát vykonávám s náležitou odbornou péči, v souladu se zákonem o obcích se snahou konstruktivně řešit všechny záležitosti města včetně nešvarů  se zřetelem na zájmy občanů města a ne na zájmy vlastní. Jsem toho názoru, že samospráva má umožňovat v jakémkoliv politickém složení různou formou účast všech občanů při realizaci správy a rozvoje města v oblastech spadajících do její kompetence, být maximálně transparentní a nevyčleňovat lidi z tohoto procesu dle soukromých představ Ing. Sochy.

Nestačím se divit prezentaci PPSM vedenou na úrovni protřelého politika minulé doby, který byl po volbách 2018 na facebooku sám označený  jako „loutkovodič“ a teď tuto  „schopnost“ přisoudil mě. Když už mě ve ŠN „prokádroval“, tak si myslím, že je vhodné mu taky nastavit zrcadlo. Na co si hraje a jaké „hry“ nám to teď předvádí tento „obecní samozvaný kádrovák a PPSM“, aniž by si sám zametl před svým osobním, starostovským a „nezávislým“ politickým prahem, kterým se tak rád prezentuje před veřejností?

Jak se politicky prezentoval před listopadem 1989 vědí jiní, ti, kteří ho v té době znali a znají. Vzhledem k tomu, jak se prezentuje před občany města po listopadu 1989 tak se divím, že tento PPSM ještě dosud nezahodil svůj předlistopadový komunistický vysokoškolský diplom.

Ve volbách v roce 2006 se pokoušel dostat do poslanecké sněmovny PČR na 3. místě kandidátky politické strany s názvem Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté, která vznikla v témže roce sloučením politického hnutí Sdružení nezávislých kandidátů a strany Evropští demokraté.

V roce 2013 pro změnu zase kandidoval do PČR na 8. místě kandidátky za stranu Ing. Babiše ANO – 2011. To mu nevadilo?

V obou případech neúspěšně. Jak mu skutečně „záleží na Štramberku“ předvedl následně po komunálních volbách v r. 2014, kdy se mu nepodařilo obhájit post starosty města. Vzdal se mandátu zastupitele města Štramberka a utekl z komunální politiky.

Neunesl, že v našem městě vyrostli za poslední léta z jiného politického uskupení věkově mladší, schopnější a šikovnější komunální politici, kteří prosadili po dlouhých létech  ZMĚNU ve vedení města  a tím se  rozplynul sen „prvního porevolučního starosty města“ o jeho doživotním starostování ve Štramberku.

V souvislosti s tímto červencovým článkem Ing. Sochy nelze přehlédnout skutečnost, z jakého titulu bylo umožněno PPSM využít ve vydání červencových ŠN dvě strany velikosti A4, dokonce s barevným podtiskem a tím brutálně porušit (nebo chcete-li nedodržet) „Pravidla pro vydávání ŠN“? V pravidlech je v čl. X pod.č. 4 uvedeno cituji: „Příspěvky od občanů by neměly překročit ½ strany formátu A4, (písmo Times New Roman, velikost 10, okraje 1/1)“.

Kdo udělil občanu  Sochovi toto „privilegium“ ve ŠN? Co na to Redakční rada ŠN ve složení p. Pavelka, p. Durčák a Ing. Hlávková, že už nejenom člen redakční rady porušuje stanovená pravidla? Je to hodné chvály, když se porušují pravidla přijatá zastupitelstvem města? Jsem přesvědčený, že NE. Teď už zbývá k dovršení celé této „férové hry“ jenom to, že v případě mého vyjádření rozdílného stanoviska na dění ve městě a samosprávě, než podává vedení města, tak jak se to stalo v 90. letech za starostování Ing. Sochy, mé příspěvky ve ŠN nezveřejňovat!!!

Pokud chce PPSM vést ve ŠN věcnou a kultivovanou diskusi v oblasti samosprávy např. v oblasti rozvoje města, zlepšení života občanů, služeb apod. za období před přijetím Strategického plánu v minulém volebním období a po něm (případně aktuálního Akčního plánu), což se bezesporu dotýká všech občanů a to bez ideologické zášti  a neodvádět pozornost od podstaty věci jiným směrem, jsem ochotný takovouto diskusi akceptovat.

Tak to bylo úvodem a teď ještě jednou k meritu věci a to „Arboretum – kostlivec ze starostování Ing. Sochy  bude  strašit i generace po nás“ (viz  článek v rámečku, který byl uveřejněný v červnovém vydání ŠN).

Dočká se konečně veřejnost odpovědi od PPSM, jak to s tou naší Kamenárkou, jeho vizi Arboreta a předkupním právem pro město zařídil pro budoucí generace? A to není jediná odpověď, kterou nám občanům města PPSM k Arboretu dluží. Nebo podá občanům informaci někdo jiný?

Dušan Krajčír, zastupitel za ZPŠ – NEZÁVISLÍ