Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Neposlušná opozice….

V minulých ŠN v článku: „Co se děje ve Štramberku po dvou letech…“ místostarosta města Ing. Šimíček vyhodnotil, mimo jiného, působení a činnost opozice tak, že tato demagogicky dehonestuje (uráží, pomlouvá, zneucťuje) vše, co se dnes daří a na čem se usilovně pracuje, aniž by k tomu uvedl něco konkrétního.

Velice silácká slova. Když to tak jako člen koalice cítí, proč nevyužije zákonných prostředků k obraně dehonestovaných? Pokud tak doposud neučinil, tak si sám nevěří a v tom případě v ŠN jenom účelově fabuluje v rovině zbožného přání. Ještěže si občané mohou pro objektivní posouzení činnosti opozice přehrát obraz-zvukový záznam z konaných zasedání ZM.

Místostarostu a nejenom jeho zřejmě zlobí, že si opozice, byť jako vítěz voleb, zodpovědně a transparentně plní své kontrolní poslání vůči koalici, dovolí si vůči vrchnostenskému chování vedení města vyslovit na zasedáních ZM veřejně svůj názor a nazývat věci pravým jménem, dovede rázně poukázat na sdělované nepravdy a nedostatky  v pracovní oblasti samosprávy, slepě nejásá a neposlouchá plnit vše, co mu vedení města předloží ke schválení na zasedáních ZM.

Proč koalice přehlíží opozici? Proč u rozdílných pohledů na věc koalice nehledá případným jednáním s opozicí kompromis ke shodě, ale  spoléhá na „válcování“ s převahou jednoho hlasu? A teď konkrétně, je snad dehonestací kritika místostarosty za jeho diskriminační přístup k plnění úkolu (vypracování studie nového zázemí pro TS na pozemcích v Pískovně s termínem r. 2020) zapracovaného v akčním plánu a  schváleného ZM jenom proto, že jej má ve volebním programu jenom opozice?

A veřejné zdůvodnění této diskriminace? Že on je ve funkci místostarosty od toho, aby plnil plány koaličních zastupitelů a ne volební program ZPŠ-NEZÁVISLÍ. Mám za to, že takováto veřejná prezentace místostarosty se neslučuje s principy fungování dobré, nestranné a objektivní veřejné správy, ale spíše připomíná poslání stranického vůdce a zástupce zájmové samosprávy, co by neměl žádný zastupitel akceptovat a tato neakceptace nemůže naplnit skutkovou podstatu demagogické dehonestace.

Dušan Krajčír, zastupitel za ZPŠ – NEZÁVISLÍ