Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Není čas na pokusy – chceme pokračovat ve změně Volte č. 2

Vážení občané,

v letošních komunálních volbách se budeme opět ucházet o Vaše hlasy. Již dvakrát jsme od Vás dostali nejvíce hlasů a vyhráli volby. Od roku 2014 jsme vedli město a dokázali jsme Vám, že umíme prosadit celou řadu zásadních změn, máme ve svých řadách zkušené komunální politiky, máme za sebou výsledky čtyřletého vedení města. Začali jsme historicky poprvé strategicky plánovat, chystat projekty dopředu, řešit problematiku koncepčně, vyřešily se letité spory o pozemky hřbitova, o přípojné místo vodovodu pro Libotín, včetně kompletní přípravy, byl také kompletně připraven a postaven sběrný dvůr.

Po roce 2018 se však vše zastavilo a řada věcí se vrátila zpět do divokých devadesátek – řeší se vše na koleně, jak přichází pod ruce, projekty se realizují na dluh, zaměstnávají se kamarádi a neúspěšní politici, rozšiřuje se lom bez řádného projednání s občany, vítězové voleb jsou odstaveni a arogantně válcování těmi neúspěšnými. Letos máte šanci vše zvrátit.

Zde Vám prezentujeme základní teze, kterým se chceme v následujících letech věnovat a znovu stavět na pevných základech našeho období 2014 – 2018, kdy jsme spolupracovali se všemi politickými subjekty a všechny zapojili do vedení města a plánování. Není čas na pokusy, umíme vést město a chceme pokračovat v pozitivních změnách.

Základní teze

 • Jako jediní umíme dělat zásadní změny a systematicky plánovat – za našeho vedení vznikl historicky první strategický a akční plán města, budeme podporovat investice založené na strategii namísto lepení ad-hoc.
 • Spravedlivé poplatky za popelnice – Současné vedení zavedlo diskriminující systém poplatku za popelnice. Zavedeme spravedlivý systém platby stylem „Zaplať, kolik vyhodíš“.
 • Místo komisí veřejná projednání pro všechny občany! – Komise rady města se neosvědčily, namísto nich budeme prosazovat pravidelná veřejná projednání s občany, kde se témata důkladně prodiskutují s občany a až poté je projednají orgány města.
 • Participativní rozpočet – občané budou moci navrhnout a hlasovat pro investice města
 • Referendum v zásadních otázkách města – jako např. záležitosti těžby v lomu
 • Rovnocenní zastupitelé – zapojení všech bez ohledu na politickou příslušnost
 • Konec rozšiřování lomu a ochrana občanů před těžbou – vždy jsme bojovali za Vás
 • Památková rezervace pro bydlení – moderní technologie všem – zrevidujeme podmínky MPR a územní plán tak, aby umožňoval pořízení moderních technologií jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla apod.
 • Politik nebo zaměstnanec, nikdy obojí – konec nepotismu ve Štramberku – nelze přihlížet, jak koalice zaměstnává ty, kteří ve volbách nebyli úspěšní, kdy jsou preferování na úkor vzdělanějších a schopnějších.
 • Přiměřená nediskriminující kultura za rozumný peníz   
 • Efektivní úřad vstřícný k občanům – konec arogantního jednání vedení města
 • Efektivní využití majetku města – budeme hledat využití pro budovy ve prospěch občanů namísto jejich okamžitého prodeje, jak se dělo v poslední době.
 • Peníze z Trúby investujeme zpět do areálu – areál se začal za našeho vedení zvelebovat, za poslední 4 roky ale žádné významné zlepšení nenastalo.
 • Záchytné parkoviště na Novojičínské a zklidnění dopravy přes město – konečné dotáhneme, co všichni slibují
 • Palárna pro Štramberáky – budeme jednat s majitelem o využití areálu občany města v oblasti kultury
 • Koupaliště Libotín – dořešit celý areál komplexně na základě studie, kterou jsme nechali zpracovat
 • Arboretum – užší spolupráce s novým majitelem
 • Dům s pečovatelskou službou – návrat kvalitních služeb v režii města, zkvalitnění a rozšíření služeb
 • Zapojení podnikatelů do kulturního života a cestovního ruchu – tak jak jsme započali založením klubu podnikatelů, komunikací, spoluprací a pořádáním akcí ve spolupráci s podnikateli
 • Moderní technické služby a nabídka služeb pro občany – nové moderní zázemí a služby občanům
 • Pomoc občanům – poradenská i materiální pomoc v oblasti energií, potravinové soběstačnosti, reuse, swap a komunitního hospodaření.

Vše bude postupně publikováno na www.zmenaprostramberk.cz, facebooku a také ve Změnovinkách

Vaše Změna pro Štramberk NEZÁVISLÍ – kandidátka č. 2