Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Mgr. Dušan KRAJČÍR

Jako kandidát do Zastupitelstva města Štramberka bych se Vám rád představil.

Jmenuji se Dušan Krajčír, s vazbami na Štramberk od roku1973, kde jsem se v roce 1986, po dostavbě rodinného domku, společně s manželkou a dětmi natrvalo přestěhoval.

Do společenského života města Štramberka jsem se aktivně zapojil v KČT Štramberk jako člen a později, od roku 1992 do současné doby, jako jeho předseda.

Po volbách v roce 2014, kdy uspěla Změna pro Štramberk, (dále jen „ZPŠ“), jsem se mimo tuto funkci aktivně zapojil jako občan do komunální politiky ve Štramberku a to v komisích rady města – Rozvoje, správy majetku a Regenerace, finančním výboru v souladu s plněním volebního programu tohoto hnutí.

V roce 2018 jsem se stal zastupitelem města Štramberka. Mimo svoji funkci zastupitele jsem působil taky v komisích rady města – investiční a majetkové. Z důvodů ztráty důvěry k vedoucím těchto komisí jsem tam svoji účast v roce 2021 a 2022 ukončil.

V zájmu zvyšování své odborné způsobilosti pro funkci zastupitele jsem v roce 2020 absolvoval školení v komplexním vzdělávacím programu pro volené představitele obcí “Zastupitel v kurzu-finanční řízení samospráv“, s udělením „Certifikátu ministerstvem vnitra České republiky“.

Po celé volební období let 2018 až 2022 jsem svými příspěvky ve Štramberkých novinkách (dále jen „ŠN“) přispíval k informování veřejností o činnosti našeho sdružení v zastupitelstvu města. I přes nevoli vedení města se mi podařilo napravit některé dlouhodobé nešváry v činnosti naši samosprávy.

Je na škodu věci, že se nám nepodařilo přes odpor koalice prosadit zpětvzetí Palárny a komplexní přestavbu areálu koupaliště.

Svoji prioritu ve volebním období 2022 až 2026 vidím v realizaci celého našeho volebního programu, především však ve výstavbě nových technických služeb dle námi iniciované studie k „Vybudování nového zázemí technických služeb v areálu Pískovna“. Současně s tím chci věnovat maximální úsilí ke zkvalitnění materiálního a personálnímu posílení technických služeb a to tak, že by technické služby byly schopny mimo služby pro město pokrýt i požadavky řadových občanů města Štramberka. 

Je mi cizí nerespektování zásad slušného chování, neúcta a pohrdání vůli občanů a upřednostňování osobních zájmů, prospěchářství, omlouvání neschopnosti, porušovaní zákonných a jiných všeobecně uznávaných pravidel. Pevně doufám, že po těchto volbách bude v zastupitelstvu města dominovat slušnost, úcta a odbornost v konání naši samosprávy nad dosavadním politikařením a prosazováním arogance moci, k čemu chci maximálně přispět.