Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Koalice vystavila Palárně definitivně červenou

Slibně se rozvíjející akce ohledně znovunabytí objektu Palárna do vlastnictví města, která měla po dobu tří zasedání ZM, včetně prezentace o budoucím využití Palárny, provedenou Ing. arch. Kotupasem, podporu napříč politickým spektrem, skončila po bouřlivém prosincovém mimořádném ZM dne 5.12. 2019 tak, že koalice se svým hlasováním přiklonila na poslední chvíli k lacinému zdůvodnění a doporučení finančního výboru, a to odstoupit od této akce a peníze ve výši 5 mil. Kč použít na opravu koupaliště.

Žádné jiné alternativy ohledně koupě Palárny finančním výborem, (ve složení Ing. Halamík, Ing. David, Ing. Podolský, Ing. Socha a Ing. Hajník), zastupitelstvu města předloženy nebyly. Na řádném zasedání ZM dne 18. 12. 2019 jsme předložili jako opozice návrh nadále jednat ohledně koupě Palárny s jeho vlastníkem s možností alternativní úhrady kupní ceny (splátkově), s čím předběžně vlastník souhlasil. Nechtěli jsme dopustit, aby toto strategické místo přešlo do vlastnictví jiného subjektu s nepředvídatelným využitím, než do vlastnictví města Štramberka. Tento náš návrh koalice opakovaně definitivně odmítla.

Takovéto turbulentní hlasování koalice nesvědčí o jejím koncepčním přístupu, spíše to zavání politikařením, což je ke škodě občanů města. Už podruhé se na úkor Palárny řeší problémy města. V roce 1993 to byl její prodej v souvislosti se zadlužením města za částku 2,3 mil. Kč, (v dnešní době je tato částka, rovnající se cca 6,5 mil. Kč a znovunabytí bylo v současné době domluveno na částku 5 mil. Kč). Tento zpětný odkup v roce 2019 by byl v náš prospěch min. v částce 1,5 mil. Kč. Ve druhém případě v roce 2019 v důsledku havarijního stavu koupaliště vzhledem k jeho poslední nedostatečné celkové rekonstrukci.

Jsem toho názoru, že i přes na poslední chvíli odůvodňované finanční výhrady vedení města ke koupi Palárny, (při možném získání dotace až 60% nákladů), a to z důvodů opakované celkové rekonstrukce koupaliště, by při troše vůle vládnoucí koalice město, které je v dobré finanční kondici uneslo i koupi Palárny. Jenom chtít a jak se praví, kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.