Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Hrobaři Štramberské kultury zbudují komunitní centrum za 38 milionů

Ještě v závěru roku 2019 jsme byli vedením města ujišťování, že záměr přestavby Staré školy na komunitní centrum bude stát kolem 27 milionů Kč a ani názory zkušených zastupitelů Změny pro Štramberk – NEZÁVISLÍ nepřesvědčily koaliční zastupitele, aby prozřeli. Argumentem bylo především možné získání dotace. Dnes již náklady investiční akce přesahují 38 milionů Kč, příjem za předpokladu získání úplně všech dotací je někde kolem 7 mil. Kč. Zcela jistě se v tak rozsáhlém projektu naskytnou nutné vícepráce, a tak se konečná cena snadno dostane k námi odhadovaným 50 mil. Kč. Každopádně minimálně 30 mil. Kč bude financováno z vlastního rozpočtu města. Na druhou stranu jsme díky aktivnímu odporu koalice přišli o příležitost koupit objekt Palárny, kde bychom za podobné finance získali nesrovnatelně vyšší užitnou hodnotu i další dotační příležitosti. Objekt již zakoupil komerční subjekt za vyšší cenu, než byla nabídnuta městu, takže hlavní argument vedení města zpochybnit tržní hodnotu Palárny byl lichý. Nechali jsme si ujít životní příležitost pro Štramberk, teď můžeme jen doufat, že nové využití objektu Palárny nebude jakkoli narušovat poklidný život ve městě. Stará škola zeje prázdnotou, zatímco mohla městu ještě několik měsíců z pronájmu přinášet alespoň základní příjem pro provoz, tak jak jsme navrhovali. Smutné je, že idea důstojného kulturního zázemí byla definitivně pohřbena, což není pouze názor opozičních zastupitelů, ale i celé řady občanů města. Posuďte sami!

David Plandor, zastupitel za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ