Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Hlasování koalice pod vlivem zášti

Když je hlasování v zastupitelstvu  motivováno záští.

To se nedá popsat, to se musí vidět!!!

Těmito slovy chci občany našeho města v zájmu veřejné kontroly činnosti zastupitelů upozornit na průběh 23. zasedání ZM, konaného dne 15. 6. 2022, při projednávání bodu č.1 Zahájení a schválení programu 23. zasedání ZM, (viz video záznam v čase 12.51 až 18.08).

Za opozici jsem přednesl návrh vyřadit z tohoto programu bod č. 17 ve znění Závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2021z důvodu chybných, resp. pro navrhované usnesení zastupitelům zaslaných neaktuálních podkladů.

Na výše uvedeném videu je možno shlédnout, jak se zastupitelé koalice (ne)seznámili se zaslanými  podklady pro jednání ZM k tak důležitému bodu.

Při hlasování o mém návrhu nastalo jako vždy „zaslepené válcování koaličních zastupitelů“ a návrh byl zamítnut . Tím to ale neskončilo. Když v průběhu zasedání ZM mělo dojít na projednání bodu č. 17 (Závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2021“), vyžádala si starostka města přestávku a po této přestávce přednesla stejný návrh  na stažení bodu č. 17 z programu jako já, s čím koaliční zastupitelé s odstupem asi 1,5 hod. vyjádřili souhlas. (Viz videozáznam v čase 1.44.31 až 1.46.49).

Jako v té pohádce o Pyšné princezně „Zrušte poplach, trubte na poplach“. Zde koalici došlo, že ne všechno si může dovolit v duchu Murphyho zákonů jako „když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou“ a museli konečně uvažovat racionálně v duchu Jednacího řádu Zastupitelstva města Štramberka.

Závěr: Po shlédnutí výše uvedených časových intervalů z 23. zasedání ZM  lze vidět rozdíl v přístupu ke studiu zaslaných podkladů pro jednání ZM u zástupců koalice, (počet 8) a  zástupců opozice (počet 7), což je podstatné pro následné hlasování o navrhovaném usnesení.

Konec konců všichni zvolení zastupitelé města jsou diferencovaně finančně odměňováni za svoji práci v orgánech města a my, zastupitelé za ZPŠ NEZÁVISLÍ, nepsané zvyklosti pastevců ovcí v samosprávě trpět nechceme a nebudeme.

Po zhlédnutí výše uvedených časových intervalů z 23. zasedání ZM (viz video záznam v čase 12.51 až 18.08 a v čase 1.44.31 až 1.46.49) si prosím názor udělejte sami.

Dušan Krajčír, zastupitel za ZPŠ – NEZÁVISLÍ