Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Chvalme Stvořitele, aspoň o Vánocích

V posledním vydání ŠN byla prezentována celá řada počinů jako výsledek dvouleté práce současné koalice, ale tak nějak se zapomnělo, že až na drobné výjimky to byla realizace kvalitně připravených projektů předchozího vedení. Bez přípravy v předchozím volebním období by dnes téměř nebylo co prezentovat. Nyní jen krátce k některým větším akcím:

1. Světelný přechod Bařiny – iniciativaZPŠ-NEZÁVISLÍ, inicioval zastupitel J. Baďura na jednání ZM, tehdejší vedení města pořídilo kompletní dokumentaci, čekalo se pouze na vyřízení dotace. V rámci akce byl vyřešen i chodník do ZUŠ.

2. Vodovod a kanalizace Libotín – léta opomíjena lokalita a základní hygienický požadavek člověka kompletně připraven až za minulého vedení včetně výběru dodavatele a vyřízení dotace. Pro žádné jiné vedení města tato lokalita prioritou nebyla.

3. Kompletní řešení hřbitova – opět pro nás prioritní akce z minulého období intenzivně projednávaná a kompletně projekčně připravená.

4. Chodníky a vodovod Dražné – akcepřipravená a započatá v minulém období.

5. Rekonstrukce školního hřiště a zahrady – akcekompletně připravená, čekalo se na vyřízení dotace.Pokud slyšíme, jak se muselo něco napravovat, tak je s podivem, že většina připravených projektů minulého vedení se zrealizovala a stojí za to se jimi občanům pochlubit.

Očekával bych, že pokud prezentuji výsledky postavené na kvalitní přípravě, bylo by fér se zmínit, že to vymyslela připravil někdo úplně jiný. Je totiž běžné, že od myšlenky k počátku realizace je daleko delší cesta než realizace samotná.Nejen uvedené projekty jsmelogickypodporovali i ze strany opozice. Já velmi děkuji současné koalici za to, že naše projekty nehodila do koše a zrealizovala je. Také doufám, že po skončení volebního období budou připraveny stejně atraktivní akce tak, aby je příští vedení mohlo začít realizovat. Naopak, aby zde nevznikly pouze kontroverzní projekty typu komunitního domu ze Staré školy, a aby se nepromarnily velké šance do budoucna jako např. možnost koupě Palárny pro konečně důstojný kulturní dům, kdy tyto záměry procházejí převahou jednoho hlasu oproti minulému období, kdy byly záměry napříč celým spektrem zastupitelů.Dále doufám, že se bude plánovat a pracovat systematicky a vizionářsky jako jsme zavedli my v minulém období (strategický, akční plán, grafický manuál atd.), nikoli na základě aktuálních potřeb.

David Plandor, zastupitel za ZPŠ -NEZÁVISLÍ