Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Arboretum – kostlivec ze starostování Ing. Sochy, potrápí i generace po nás!


Již delší dobu jsem nejen občany našeho města dotazován na fungování Arboreta ve vztahu k městu. Jak je tento vztah ošetřen naším městem nevím, ale nelze se do nekonečna tvářit, že některé věci neexistují.

Zde musím, jako pamětník té doby, vzpomenout něco ze začátků vzniku Arboreta. Na řadu věcí ohledně jeho fungování a činnosti dluží občanům odpověď Ti, kteří téměř před 27 lety tento projekt „soukromé osoby“ na pozemcích města s názvem „Biosférický areál“ prosadili ve vedení města.

Začalo to v roce 1994 odprodejem městských pozemků a tím i krásného kusu štramberské krajiny o výměře 75.445 m2 za 275.000,-Kč a vybudováním travnatého fotbalového hřiště s příslušenstvím. Za sebe a hodně pamětníků, kteří již nejsou bohužel mezi námi, můžu zodpovědně prohlásit, že zbudování Arboreta neprovázelo v té době všeobecné jásání občanů města, i když byla jeho výstavba prezentována jako bezkonkurenční rarita v blízkém a širokém okolí se skleněným zastřešením, který přitáhne hodně návštěvníků. Obavy občanů z toho, že tento vybudovaný areál na pozemcích města bude v soukromých rukou a může v budoucnu nekontrolovaně přecházet na jiné vlastníky nebo se stát předmětem možné spekulace bez možnosti zásahu města, byly označeny jako liché s odůvodněním, že město bude mít k těmto pozemkům zajištěno „předkupní právo“. Tak se i stalo a „předkupní právo“ bylo zajištěno, ale jenom „smluvně“ a ne „věcně“ tj. bez zápisu do katastru nemovitostí.

V roce 2019 byl vlastník Arboreta zatížený exekucí a taky byl jeho jeden štramberský pozemek exekucí zpeněžený.

S odstupem času, jak se zdá, nabyly výše uvedené obavy občanů konkrétních podob. Dle zápisu v katastru nemovitostí došlo v roce 2020 ke změně původního vlastníka Arboreta. Jak zafungovala deklarovaná pojistka „předkupním právem“ při změně vlastníka ve vztahu k našemu městu mi není známo. Asi nijak, když změna vlastníka proběhla.

Kdo bude příští vlastník a za jakých okolností? Snad nám dají k tomu vysvětlení aktéři projektu Arboreta, kteří působí od roku 2018 znovu i v současných orgánech města.

Zastupitel města za ZPŠ-NEZÁVISLÍ
Dušan Krajčír